Jaanus Tehver

Jaanus Tehver lõpetas Tartu Ülikooli õigus-teaduskonna ja alustas advokaaditegevust 1998. aastal. 2004. aastal omandas ta Londoni King’s College’is diplomi Euroopa Liidu õiguse alal.

Jaanuse peamine tegevusvaldkond on krimi-naalmenetlus ja karistusõigus, kuid tal on pikajaline kogemus ka haldusõiguse (planee-rimine, ehitus, energeetika, riigihanked jne), kindlustusõiguse ja IT õiguse alal.

Lisaks igapäevasele advokaaditööle panus-tab Jaanus aktiivselt karistusõigust ja krimi-naalmenetlust reguleerivate normide kujunda-misse, osaledes seaduseelnõude ettevalmis-tamises ja kuuludes Justiitsministeeriumi juurde moodustatud karistuspoliitika töörühma.

Rahvusvahelise kriminaalõiguse valdkonnas on Jaanusel unikaalne kogemus ja kontakti-võrgustik, mis on saadud pikaajalise tegevusega sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu European Criminal Bar Association (ECBA), CCBE (Euroopa advokatuuride assotsiatsioon) kriminaalõiguse komitee, Fair Trials.

Alates 2010. aastast on Jaanus kuulunud Eesti Advokatuuri juhatusse ning praegu on ta advokatuuri esimees.

Jaanus osutab õigusteenust eesti ja inglise keeles ning valdab suhtluskeelena ka soome keelt.

E-post: jaanus[ät]tehver.ee