Meie büroo

Jaanus Tehver ja Toomas Laanemaa asutasid advokaadibüroo Tehver & Partnerid 2003. aastal. Oma tegevuse käigus oleme nõustanud paljusid era- ja avaliku sektori kliente erinevates valdkondades. Me oleme kogenud kohtuadvokaadid, kuid vaidluste lahendamise kõrval pakume ka tehingunõustamist ja muid õigusteenuseid.

Oma peamiseks tugevuseks peame kõigi kohtumenetluste (tsiviil-, haldus- ja kriminaalmenetlus) spetsiifika põhjalikku tundmist ja aastatega omandatud kogemusi klientide esindamisel keerulistes ja mahukates kohtuvaidlustes. Kriminaalasjades võimaldab meil kvaliteetset teenust osutada lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele ja praktilistele kogemustele ka tihedad kontaktid kolleegidega teistest riikidest läbi rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Euroopa Kriminaaladvokaatide Assotsiatsioon (ECBA) ja Fair Trials. 

Õigusteenuse osutamisel on meile olulised efektiivsus ja tulemusele orienteeritus. Usume, et suudame pakkuda head teenust mõistliku hinnaga.